VÜCUB-U ZEKÂT


VÜCUB-U ZEKÂT
Zekâtın vacib, şart oluşu. * Verilmesi Allah tarafından emredilmiş olan zekât

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.